Spania

Accesul pe piaţa muncii

Problematica

Raspuns

Libera circulatie

Regimul aplicat cetătenilor europeni:

Conform DIRECTIVEI 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 beneficiază de dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora astfel:

 • cetătenii UE care se întorc în statul membru de origine după ce au locuit în alt stat membru, iar în anumite circumstante si cetătenii UE care si-au exercitat dreptul la liberă circulatie în alt stat membru, fără a locui în acel stat (de exemplu au prestat servicii în alt stat membru fără a locui acolo), beneficiază de dispozitiile privind libera circulatie a persoanelor;

Libera circulatie a persoanelor reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale UE. Dreptul la liberă circulatie pe teritoriul UE nu este limitat. Beneficiarii acestui drept au o serie de obligatii în acest sens, care implică respectarea legilor tării de destinatie.

Principiul liberei circulatii a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 (fostul articol 39 CE) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene („TFUE”) si a fost elaborat prin intermediul legislatiei secundare: Regulamentul UE nr. 492/2011 privind libera circulatie a lucrătorilor în cadrul Uniunii si Directiva 2004/38/CE, precum si Directiva 2005/36/CE; si al jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Reglementările privind  dreptul UE în acest domeniu oferă cetătenilor europeni dreptul de a circula liber pe teritoriul UE în interes profesional si protejează drepturile sociale ale lucrătorilor si ale membrilor familiilor lor, indiferent de nationalitatea acestora.

Sedere

Cetatenii Uniunii au dreptul de sedere pe teritoriul altui stat membru pe o perioada de cel mult trei luni fara nici o alta conditie sau formalitate in afara cerintei de a detine o carte de identitate valabila sau un pasaport valabil (90 de zile fara obligatia de a se inregistra).

Dupa 90 de zile se inregistreaza la birourile pentru straini (OFICINA POR EXTRANJEROS) si se obtine un certificat de cetatean comunitar in cazul indeplinirii unor conditii: venituri, asigurare medicala, etc;

(DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI – CAPITOLUL III

din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora).

Conform Directivei 2004/38, cetătenii UE au drept de sedere într-un stat membru de destinatie dacă sunt activi din punct de vedere economic în acel stat. Studentii si persoanele care nu sunt active din punct de vedere economic, cetăteni UE, trebuie să aibă resurse suficiente pentru ei si pentru membrii lor de familie astfel încât să nu devină o povară excesivă pentru sistemul de asistentă socială al statului membru gazdă pe perioada sederii lor si să detină o asigurare medicală completă.

Sederea ca turist

Pentru a intra in Spania, ca si pentru a rămâne pe teritoriul spaniol pentru o perioadă de

până la trei luni, este suficientă detinerea unui pasaport sau, după caz, documentul de identitate valid, în vigoare, în care să fie menţionată cetăţenia. În acest sens pot fi utilizate ghiseele speciale pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Obtinerea rezidentei în Spania

Pentru a rămâne sau a avea rezidenţa în Spania pentru o perioadă de trei luni sau mai mare de trei luni, va trebui solicitată înregistrarea la Registrul Central al Cetăţenilor Străini/ Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetăţenii Străini/ Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliţie/ Comisaria Provincial de Policia) din provincia unde se intentionează a rămâne sau a locui.

Eliberarea certificatului de înregistrare sau a permisului de rezidenţă - NIE

Pentru eliberarea acestui document trebuie plătită taxa de eliberare, a cărei valoare este egală cu cea plătită de cetăţenii spanioli pentru obţinerea sau schimbarea documentului de identitate.

Interzicerea intrării pe teritoriul Spaniei

Statele membre pot limita libera circulatie a cetătenilor UE din motive de ordine publică sau securitate publică. Capitolul VI din Directiva 2004/38 se aplică oricărei actiuni adoptate din motive de ordine publică sau securitate publică, care afectează dreptul de intrare si de sedere al persoanelor, conform directivei, în statul membru de destinatie, în aceleasi conditii cu resortisantii acelui stat. În baza acestor motive, statul membru poate lua măsuri în conformitate cu legislaţia privind ordinea si siguranţa publică.

Categorii de cetateni carora li se aplica restrictiile pe piata muncii spaniole, adica au nevoie la angajare de o autorizatie de munca si categorii de cetateni care nu au nevoie de o autorizatie de munca

Au nevoie de autorizatie de munca: Cetatenii intrati pe teritoriul Spaniei dupa 22 iulie, sau cetatenii aflati pe teritoriul Spaniei care in data de 22 iulie nu erau inregistrati in regimul corespunzator in sistemul securitatii sociale (lucratori por cuenta ajena), sau nu au fost inscrisi ca persoane aflate in cautarea activa a unui loc de munca (demandante de empleo);

Nu au nevoie de autorizatie de munca:

 1. romanii care in data de 22 iulie a.c. detineau un contract de munca valabil (trabajadores por cuenta ajena);
 2. romanii care in data de 22 iulie a.c. se aflau in somaj;
 3. romanii inregistrati la Serviciile Publice Regionale de Angajare ca fiind in cautarea unui loc de munca in data de 22 iulie;
 4. toti romanii care si-au pierdut statutul de persoana activa pe piata muncii spaniole ulterior datei de 22 iuile, a.c;
 5. autonomii (trabajadores por cuenta propria);
 6. membrii de familie ai cetatenilor romani de la punctele 1, 2 , 3, 4 si 5, indiferent de data intrarii acestora in Spania, indiferent de data casatoriei si indiferent de varsta copilului de peste 21 de ani, daca acesta poate dovedi (empadronamiento, situatia veniturilor) ca face parte integranta a familiei si ca se afla in intretinerea parintelui cu liber acces pe piata muncii;

Care sunt pasii pentru a lucra legal in Spania in cazul romanilor care nu au liber acces pe piata muncii

Gasirea unui angajator dispus sa angajeze;

Pentru angajarea în baza unui contract de muncă este necesară obtinerea în prealabil a unei autorizatii de muncă, fără a se ţine seama de situaţia forţei de muncă la nivel naţional.

 • Depunerea de catre angajator a cererii de obtinere a autorizatiei de munca la Birourile pentru Straini (Oficina por Extranjeros);

Solicitarea autorizatei de muncă va trebui prezentată de angajatorul sau patronul din Spania, anterior iniţierii de către angajat a demersurilor privind contractul său de muncă.

Pentru munci sezoniere autorizatia de munca se va obtine pe o perioada mai scurta de un an. Termenul maxim de obtinere este de 45 de zile in cazul muncilor sezoniere si de maxim 3 luni pentru Regimul General.

 • Inregistrarea contractului de munca la Securitatea Sociala (Seguridad Social);

Înainte de începerea activităţii lucrative, angajatorul trebuie să înscrie angajatul ca salariat al său la sistemul de securitate socială spaniol (Seguridad Social).

Sistemul de securitate socială spaniol cuprinde sistemul general (regimen general), aplicabil majorităţii categoriilor de lucrători şi sistemele speciale (regimenes especiales) pentru lucrătorii în sistemul agricol, lucrători independenţi, domeniul casnic, navigatori şi mineri.

Termene de valabilitate ale autorizatiei de munca in vederea intocmirii unui contract de munca

 • O luna de la emitere pentru cetatenii romani déjà prezenti pe teritoriul Spaniei;
 • O luna de la intrarea in Spania a cetatenilor romani pentru care angajatorul a obtinut autorizatia inainte de intrarea acestora pe teritoriul spaniol;

In aceasta perioada angajatorul pe baza autorizatiei obtinute inregistraza contractul de munca la Securitatea Sociala.

Regimul aplicabil membrilor de familie

Drepturile membrilor de familie ai cetatenilor romani activi pe piata muncii spaniole (angajati, someri si demandantes de empleo) si a autonomilor

 • soţul/soţia, copiii sub 21 de ani si  peste 21 de ani aflaţi în întreţinere, ai cetăţeanului român cu acces liber pe piaţa muncii (respectiv: angajat, şomer sau persoana inregistrata ca fiind in cautarea unui loc de munca -  “demandante de empleo”) nu au nevoie de permis de munca indiferent de data intrarii acestora in Spania

Important!  De acest drept beneficiază exclusiv soţul/ soţia şi copiii cetăţeanului român cu acces liber pe piaţa muncii. (Nu beneficiază părinţii, fraţii, nepoţii, etc.).

Link legislatia europeana

Semnalarea unui abuz

 • Solicitarea numarului de inregistrare a cererii sau a formularului de reclamatie si a tuturor datelor pentru identificarea institutiei sau a functionarului culpabil;
 • transmiterea imediata a datelor la ambasada la Madrid, pentru rezolvarea cazului;
 • informarea reclamantului.

Autonomii (persoane fizice autorizate)

Actualele restrictii pe piata muncii nu sunt aplicate autonomilor.

Orice cetatean roman poate deveni in Spania autonom in urmatoarele conditii:

 • Inregistrarea in Regimul Special al Lucratorilor Autonomi, in sistemul securitatii sociale (Seguridad Social).
 • Solicitarea inscrierii activitatii economice (Impuesto de Actividades Economicas)
 • Inscrierea pentru declaratiile trimestriale la Agentia Tributara (Agencia Tributaria).

Asigurare de sanatate

La plecarea din ţară, dacă nu au contract de muncă asigurat, cetăţenii şi membrii de familie ai acestora trebuie sa solicite cardul european de asigurare de sănătate, in cazul in care fac parte din sistemul de asigurari sociale din Romania, sau o adeverinta care sa dovedeasca ca nu au calitatea de asigurat.

Orice roman va beneficia pe deplin de asistenţă sanitară din momentul angajării în Spania şi al cotizării la sistemul spaniol de securitate socială.

Perioada de rezidenţă legală, necesară pentru a beneficia de anumite drepturi presupune înscrierea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini, nu doar consemnarea domiciliului în Registrul Municipal.

Informatia cu caracter general

Informaţii privind reintroducerea moratoriului aplicat lucrătorilor români în Spania

 

Vineri, 22 iulie 2011, Consiliul de Miniştri spaniol a adoptat, la propunerea ministrului muncii şi imigraţiei, reactivarea condiţiei de autorizare prealabila a accesului lucrătorilor romani pe piaţa muncii din Spania.

Cine este vizat de această măsură: Măsura se aplica numai cetăţenilor români care doresc să intre pe piaţa muncii din Spania după adoptarea deciziei. Aşadar, nu se aplică celor ce in data de 22 iulie erau activi pe piata muncii. Adica munceau legal în Spania, celor ce erau in somaj, sau celor ce erau înregistraţi oficial ca fiind in căutarea unui loc de munca. Pierderea ulterioara datei de 22 iulie a calitatii de persoana activa pe piata muncii spaniole nu implica necesitatea obtinerii autorizatiei de munca. Oricine care in data de 22 iuile era activ pe piata muncii, indiferent de situatia sa laborala ulterioara, are liber acces pe piata muncii spaniole.

De asemenea, nu sunt vizate de măsură persoanele care lucrează ca „autonomi” (lucrători pe cont propriu/persoane fizice autorizate, care nu îşi exercită profesia pe baza unui contract de muncă încheiat cu un angajator).

Perioadă: Moratoriul are un caracter temporar, urmând să fie reevaluat la sfârşitul anului 2012, în raport cu evoluţia pieţei muncii. Oricum, conform Tratatului de Aderare a României la UE, astfel de măsuri nu se vor mai putea aplica cetăţenilor români în nici un stat membru al Uniunii Europene (deci nici în Spania) începând cu 2014. Toate statele membre au dreptul ca pentru o perioada de 7 ani de la data aderarii sa impuna restrictii pe piata muncii pentru statele noi intrate.

Implicaţii asupra liberei circulaţii a persoanelor: Măsura nu va avea nici un fel de  implicaţii asupra liberei circulaţii a persoanelor, din perspectiva intrării şi şederii pe teritoriul spaniol.  

Cerinţe suplimentare faţă de situaţia anterioară: Angajatorului spaniol ii revine responsabilitatea obţinerii autorizaţiei Biroului teritorial pentru străini asupra contractului de munca pe care doreşte sa il încheie cu un lucrător român care un are liber acces pe piata muncii. Autorizarea contractului va avea in vedere exclusiv îndeplinirea normelor spaniole in domeniul legislaţiei muncii (ex. respectarea prevederilor condiţiilor contractului colectiv de munca in sectorul de activitate si regiunea respectiva). Nu se au in vedere alte criterii, cum ar fi cele legate de șederea in Spania sau de existenta altor persoane, cu calificări similare, deja înscrise în Spania în căutarea unui astfel de loc de muncă.

Categoriile de persoane carora NU li se aplica restrictiile impuse pe piata muncii spaniole:

 1. romanii care in data de 22 iulie a.c. detineau un contract de munca valabil (trabajadores por cuenta ajena);
 2. romanii care in data de 22 iulie a.c. se aflau in somaj;
 3. romanii inregistrati la Serviciile Publice Regionale de Angajare ca fiind in cautarea unui loc de munca in data de 22 iulie;
 4. toti romanii care si-au pierdut statutul de persoana activa pe piata muncii spaniole ulterior datei de 22 iuile, a.c;
 5. autonomii (trabajadores por cuenta propria);
 6. membrii de familie ai cetatenilor romani de la punctele 1, 2 , 3, 4 si 5, indiferent de data intrarii acestora in Spania, indiferent de data casatoriei si indiferent de varsta copilului de peste 21 de ani, daca acesta poate dovedi (empadronamiento, situatia veniturilor) ca face parte integranta a familiei si ca se afla in intretinerea parintelui cu liber acces pe piata muncii;

Toti romanii care au intrat pe teritoriul Spaniei inainte de 22 iulie si si-au declarat intentia de a munci, inregistrandu-se conform legii la Serviciile Publice Regionale de Angajare, au liber acces acum pe piata muncii spaniole.

Ca rezultat al intalnirilor atasatului pe probleme de munca si sociale al ambasadei cu reprezentanti ai Ministerul Muncii si Imigratiei din Spania s-au obtinut modificari ale instructiunilor din 22 iulie privind reactivarea perioadei tranzitorii si a restrictiilor impuse cetatenilor romani la accesul pe piata muncii spaniole.

A fost intocmit un document (Addenda a las instrucciones DGI/SGRJ/5/2011, NR: 1095/16set.2011) care a fost distribuit catre toate Birourile pentru Straini de pe teritoriul Spaniei.

Conform noilor clarificari ale instructiunilor de aplicare a masurii de restrictionere a pietii muncii pt romani in Spania:

 • sotul/sotia si copiii sub 21 de ani (si peste 21 de ani aflati in intretinere) ai cetateanului roman cu liber acces pe piata muncii (respectiv: angajat, somer, “demandante de empleo”, sau autonom) nu au nevoie de permis de munca.

Important!  De acest drept beneficiaza exclusiv Sotul, Sotia si Copii ( Nu rudele pe linie ascendenta sau alte rude - parinti, frati, nepoti, etc.)

Link legislatia europeana

Program de lucru cu ocazia alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019

07.11.2019

ATENȚIE!! Având în vedere implicațiile organizatorice pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, Consulatul României la Zaragoza va fi închis pentru public în zilele de 8, 11, 22 și 25 noiembrie 2019. V…

Eveniment pentru marcarea aniversării a 70 ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului

12.12.2018

Domnul Alexandru Ion Steriu, Consul al României la Zaragoza a participat miercuri 12 decembrie 2018 la ceremonia aniversării a 70 ani de la adoptarea la 10 decembrie 1948 a Declarației Universale a Drepurilor Omului de…

Împlinirea a 10 ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române din Huesca

09.12.2018

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființare Parohia Ortodoxă Română ”Zămislirea Maicii Domnului” din Huesca a primit la 9 decembrie 2018 vizita Prea Sfințitului Teofil de Iberia, Episcop, Arhiereu Vicar al…